logo
(Nowe)media, kultura i krytyczna edukacja


Miejsce, w którym gromadzone są publikacje wydane i współwydane przez „Edukatora Medialnego”, a także współtworzone i redagowane przez autora bloga.

Podręczniki, poradniki, studia przypadków, nowe trendy:

bibl1

Grzegorz D. Stunża (red.) (2014). „Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania”. Gdańsk: edukatormedialny.pl i Instytut Kultury Miejskiej.

Publikacja będąca efektem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu animacji i edukacji kulturalnej (lipiec-grudzień 2013). Wydana przez „Edukatora Medialnego” we współpracy z „Instytutem Kultury Miejskiej”. Redakcja merytoryczna, koncepcja, autorstwo tekstów (poza oznaczonymi komentarzami ekspertów) i prowadzenie wywiadów – Grzegorz D. Stunża.

 

 

 

 

bibl4

Peszko P., Stunża G. D. (red.) (2013). (Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi w edukacji. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Poradnik na temat wykorzystywania blogów w edukacji. Przygotowany w gronie kilkunastu ekspertów i ekspertek podczas dwudniowego booksprintu w ramach projektu „Medialab: pracownia edukacji i kultury” Medialabu Gdańsk, funkcjonującego przy Instytucie Kultury Miejskiej.

 

 

 

 

bibl3Wiśniewska A. (red.) (2013). Podręcznik dla liderów integracji cyfrowej i edukacji. Warszawa: Fundacja Aktywizacja.

Podręcznik zrealizowany w ramach projektu Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji (Alice). Grzegorz Stunża jest współautorem dwóch tematów w części poświęconej kompetencjom cyfrowym: podstawowe kompetencje cyfrowe i e-learning. Był również twórcą programu (i trenerem) specjalistycznej ścieżki ALICE: edukacja medialna i rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

 

 

 

bibl8Miler A., Stunża G. D., Lipińska A. (red.) (2013). Dzieci w biblio-sieci. Gdańsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Publikacja zawiera scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach projektu BiblioCamp2013 z uczniami szkoły podstawowej przez Annę Miler i Grzegorza D. Stunżę. Broszura zawiera również zasady bezpiecznego korzystania z sieci przygotowane przez uczestników warsztatów oraz materiały przygotowane przez nich w trakcie spotkania.

 

 

 

 

 

bibl2

Grzegorz D. Stunża (red.) (2012). „Laboratoria mediów”. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Efekt projektu „Edulab – laboratorium lokalnych zastosowań mediów” realizowanego w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku przy wsparciu grantowym Akademii Orange. Pomysłodawcami działań pod szyldem edulabu byli Sławomir Czarnecki i Grzegorz D. Stunża. W publikacji pod redakcją Grzegorza Stunży, która luźno nawiązuje do zrealizowanego projektu, znalazły się, poza artykułem redaktora, teksty Anny Miler, Piotra Siudy i Marcina Wilkowskiego.

 

 

bibl11

Janus A., Peszkowska A. (2012). Podziel się spadkiem. Nowe technologie a sektor GLAM. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny.

Publikacja na temat możliwości wykorzystywania nowych technologii w sektorze GLAM, głównie digitalizacji. Jeden z rozdziałów, poświęcony digi-edukacji i możliwościom realizacji celów z zakresu digitalizacji dziedzictwa w połączeniu z innymi celami edukacyjnymi – m.in. z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej – a także część tagów wyjaśnionych w książce, zostały przygotowane przez Grzegorza D. Stunżę.

 

 

 

 

bibl9Dąbrowska A., Drzewiecki P., Gruhn A., Hojnacki L., Jasiewicz J., Majewski W., Murawska E., Stunża G. D.,  Śliwowski K., Wilkowski M., Woźniak M. (2012). Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Katalog przygotowany w interdyscyplinarnym gronie ekspertów projektu „Cyfrowa przyszłość”. Znajduje się w nim osiem obszarów tematycznych kompetencji, dostosowanych do różnych szczebli edukacji formalnej oraz kształcenia ustawicznego. Grzegorz D. Stunża odpowiadał za przygotowanie działu „Kreatywne korzystanie z mediów”.

 

 

 

 

bibl10

Filiciak M., Tarkowski A., Jałosińska A., Klimczuk A., Rynarzewski M., Seweryn J. M., Stunża G. D., Wilkowski M., (2010). Digitalizacja dziedzictwa. Fundacja Ortus.

Publikacja podsumowująca pierwszy medialabowy Obóz Kultury 2.0, który odbył się w Chrzelicach latem 2010 roku. Zawiera teksty poświęcone kwestii digitalizacji dziedzictwa, poruszonej z różnych perspektyw – oddolnej digitalizacji, historii ratowniczej, edukacyjnemu potencjałowi medialabu, korzyściom i szansom związanym z korzystaniem z medialabowego sposobu pracy, technicznym i prawnym aspektom digitalizacji.

 

 

 

 

Publikacje naukowe:

bibl7Siuda P., Stunża G. D., Dąbrowska A. J., Klimowicz M., Kulczycki E., Piotrowska R., Rozkosz E., Sieńko M., Stachura K. (2013). Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej/ Ośrodek Badań i Analiz Społecznych.

Drugi raport z serii „Dzieci sieci”, poświęcony kompetencjom komunikowania gimnazjalistów. W raporcie znajdują się wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w Województwie Pomorskim, a także ilościowe i jakościowe analizy programów nauczania i wyniki przeprowadzonej netnografii.

 

 

 

 

bibl6Siuda P., Bomba R., Kamińska M., Stunża G. D., Szylar A., Troszyński M., Żaglewski T. (2013). Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej. Warszawa: Fundacja Wiedza Lokalna/ Collegium Civitas.

Raport poświęcony funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw rozrywkowych i ich współpracy z fanami – zachęcaniu do tzw. prosumpcji. Czy fani „Ranczo” budują narracje na bazie serialu? Jak twórcy „Wiedźmina” zachęcają miłośników do działań twórczych? Tego dowiecie się z raportu.

 

 

 

 

bibl5

Siuda P., Stunża G. D. (red.) (2012). Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Raport przygotowany przez interdyscyplinarny zespół badawczy działający przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Badania obejmujące wywiady, analizy programów nauczania, netnografię i obserwację w szkole dotyczyły drugiego etapu edukacyjnego – uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej.