logo
(Nowe)media, kultura i krytyczna edukacja


Redakcja:
Grzegorz D. Stunża – założyciel, autor większości tekstów.
Justyna Zborowska-Stunża – korektorka i redaktorka językowa (od 27.06.2014.), idee i wsparcie merytoryczne.

„Edukator Medialny” został założony, żeby promować wyjście poza wąskie ramy myślenia o mediach i edukacji. Dlatego od zawsze na blogu pojawiały się teksty, które przedstawiały niestandardowe podejście do edukacyjnego zastosowania mediów Znajdziecie tu refleksje nad przemianami szkoły, możliwością jej zastąpienia z wykorzystaniem „nowych” mediów lub zmiany instytucji dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz przez jak najdalej posuniętą rezygnację z techno-nowości w szkolnej przestrzeni. Nie zabraknie zastanawiania się nad przemianami kultury, możliwościami kolektywnego uczenia się i wymiany wiedzy powodowanymi rozwijaniem narzędzi komunikowania. Od czasu do czasu pojawi się również przebieg i owoce praktycznych działań ze studentami lub w ramach prowadzenia różnorodnych warsztatów medialnych.

Docelowo serwis ma być  tylko jednym z działań, jakie będą realizowane pod hasłem „Edukatora Medialnego”, a sama strona będzie przestrzenią teoretycznego eksperymentowania i opisywania podejmowanych działań praktycznych w celu wypracowania możliwych modeli prowadzenia edukacji medialnej w powiązaniu z działaniem w innych obszarach edukacji.