edukatormedialny.pl

Blog tematyczny o rozwoju osobistym i edukacji

Praca

Jakie są zawody dostępne w technikum?

Jakie są zawody dostępne w technikum?

Decyzja o wyborze zawodu nie jest łatwa, a nauka w technikum stwarza możliwość wcześniejszego skierowania swojej edukacji na specyficzny tor. Szereg dostępnych kierunków do wyboru może przytłoczyć, dlatego naszym celem jest pokazać, które zawody mogą Państwo wybrać, jakie kwalifikacje są w nich oczekiwane, a także jakie możliwości dają one na rynku pracy.

Zawody techniczne do wyboru w technikum

Technikum to miejsce, które kształci młodzież w różnorodnych zawodach. Podstawą są tam kierunki o profilu technicznym, a także część o profilu usługowym i ogólnokształcącym. Wybór zawodu powinien być poparty przeanalizowaniem własnych predyspozycji, zainteresowań, ale także sytuacji na rynku pracy.

Technikum oferuje takie kierunki jak:

  • Technik informatyk – z możliwością zdobycia kwalifikacji w zakresie tworzenia aplikacji komputerowych, sieci komputerowych, serwisowania sprzętu komputerowego;
  • Technik elektryk – z wykształceniem z zakresu budowy, montażu, naprawy oraz eksploatacji urządzeń i systemów elektrotechnicznych;
  • Technik mechanik – oferujący umiejętności związane z obsługą, naprawą i montażem maszyn mechanicznych;
  • Technik logistyk – umożliwiający zdobycie wiedzy z zakresu przepływu towarów i usług w organizacji;
  • Technik budowlanek – oferujący umiejętności związane z projektowaniem, wykonawstwem oraz nadzorem budów.

Zobacz również: Jaki zawód najlepiej wybrać? Ścieżka na całe życie

Możliwości rozwoju po technikum

Po ukończeniu technikum otwierają się przed absolwentem różne możliwości. Jedną z nich jest podjęcie pracy. Technik, jako osoba posiadająca już konkretne umiejętności i wiedzę, jest otwarty na rynku pracy i może skorzystać z pierwszych ofert zatrudnienia.

Inną ścieżką rozwoju jest dalsza edukacja. Technikum daje solidne podstawy do podejmowania nauki na studia zawodowe. Jest również możliwość kontynuowania edukacji w szkołach policealnych, które dają fachową wiedzę w jeszcze węższym zakresie.

Oczekiwane kwalifikacje w różnych zawodach

Każdy zawód wymaga od osób go wykonujących posiadania pewnych kwalifikacji. Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Przykładowo, technik informatyk powinien znać języki programowania, umieć tworzyć oprogramowanie, zarządzać sieciami i serwisować sprzęt. Technik elektryk powinien umieć czytać schematy elektrotechniczne, instalować i serwisować instalacje elektryczne, a także znać przepisy związane z bezpieczeństwem elektrycznym.

Inne oczekiwane kwalifikacje to, między innymi, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, zdolności manualne, a także umiejętność pracy zespołowej. Wszystko zależy od wybranego kierunku kształcenia.

Sektory rynku pracy po technikum

Technikum przygotowuje do wejścia na rynek pracy. W zależności od wybranego kierunku, absolwenci mogą szukać zatrudnienia w różnych sektorach. Technik informatyk może pracować w firmach IT, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, centrach danych czy agencjach reklamowych. Technik elektryk może natomiast szukać zatrudnienia w zakładach energetycznych, firmach instalatorskich czy działach utrzymania ruchu w różnych przedsiębiorstwach.

Co więcej, absolwenci techników mają również możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Tak więc, edukacja w technikum to solidne podstawy do dalszego rozwoju i wejścia na rynek pracy.

Udostępnij

O autorze

Zespół pasjonatów biznesowych, od wielu lat wspomagamy uczniów i studentów w podejmowaniu pierwszych kroków w karierze zawodowej.