logo
(Nowe)media, kultura i krytyczna edukacja


kulturlab-fb

W listopadzie i grudniu 2013 odbył się cykl spotkań organizowanych przez „Edukatora Medialnego” we współpracy z Pracownią Edukacji Medialnej Instytutu Pedagogiki UG, Gdańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt był realizowany w ramach stypendium z zakresu edukacji i animacji kultury przyznanego autorowi EM, dr. Grzegorzowi Dominikowi Stunża, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie znalazło się kilka wykładowych wystąpień i warsztatów. KulturLab projektowany był jako przestrzeń dyskusji o edukacji kulturalnej i medialnej, nowych mediach i współczesnej kulturze, praktyce organizacji i instytucji prowadzących działalność do uczestnictwa w kulturze poza formalnym systemem edukacyjnym.

Po seminarium powstała publikacja „Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania”, która wykracza poza zakres wykładów i warsztatów, zawiera jednak rozmowy i komentarze części wykładowców, biorących udział w spotkaniach.

bibl1

PROWADZENIE

Grzegorz D. Stunża

gds-227x300Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Asystent koordynatora w projektach „Dzieci sieci” i „Dzieci sieci 2.0”. Współtworzy Medialab Gdańsk. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i Fundacją Nowoczesna Polska. Prowadzi blog „Edukator Medialny”.

 

WYKŁADOWCY (w kolejności wystąpień)

Piotr Kowzan

kowzan-piotr1-75x75Jest asystentem i doktorantem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Doktoranckiego Koła Naukowego oraz Stowarzyszenia „Na Styku”. Naukowo zajmuje się problemem zadłużenia, uczenia się w ruchach   społecznych oraz organizacją kolektywnego działania. Tworzy też gry w spółce „Grawitacja – gry i edukacja”.

Piotr Siuda

pskulturlabportret

Piotr Siuda – doktor socjologii. Fascynując się socjologią kultury oraz społecznymi aspektami internetu, zajmuje się również edukacją medialną, w tym przede wszystkim zagadnieniami wykorzystania przekazów popkulturowych w edukowaniu formalnym i nieformalnym. Autor kilku książek oraz wielu artykułów naukowych. Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci” i „Dzieci sieci 2.0”. Prowadzi bloga Popblog.

 Radosław Bomba

radekkulturlabportret

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS, medioznawca i cyfrowy humanista, zajmuje się teorią i praktyką wizualizacji wiedzy, analityką kulturową, ludologią, cyberkulturą, antropologicznymi aspektami gier cyfrowych. Redaktor pierwszej w Polsce otwartej monografii naukowej poświęconej humanistyce cyfrowej pt.: “Zwrot cyfrowy w humanistyce”. Współorganizator dwóch polskich THATCampów (The Humanities and Technology Camp). Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Sławomir Czarnecki

Czarnecki_fotManager kultury, filozof. Koordynator programów Obserwatorium Kultury i Medialab w Instytucie Kultury Miejskiej. Autor bloga Widownia.

 

Anna Maria Miler

Anna Miler 003Kulturoznawczyni i politolożka, doktorantka na Filologicznych Studiach Doktoranckich UG. Zajmuje się nieformalną edukacją kulturalną oraz animacją kultury. Pracuje w Projektorni Gdańskim Archipelagu Kultury i Stowarzyszeniu Arteria. Interesuje ją, jak można wykorzystać nowe media w edukacji kulturalnej. Realizowała projekty takie jak: „Dziewczyny też rysują komiksy”, „Klisze i piksele. Edukacja wizualna” oraz „Akcja! Komiks w ruchu”. Powadzi edukację filmową w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Uczestniczka Seminarium Wizualnego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Medialab Gdańsk. Członkini Sieci Młodych Europejskiego Parlamentu Kulturalnego.
Jest współautorką publikacji „Dzieci w biblio-sieci”o bezpieczeństwie w sieci dla dzieci z klas IV-VI, która powstała w ramach „BiblioCampu”. Obecnie realizuje m.in. projekt „Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej”, który zakończy się wydaniem audioprzewodnika po terenach postoczniowych.

PROGRAM KulturLabu

20.11.2013. 13.15-14.45 Piotr Kowzan (Uniwersytet Gdański) . Gry i symulacje w edukacji (wykład). Sala A210/211.

27.11.2013. 13.15-14.45 Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Od dzieci sieci do humanistyki 2.0 (wykład). Sala A210/211.

02.12.2013. 18.00-20.00 Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Wizualizacja i infografika w sieci (warsztat). Pracownia komputerowa S410.

04.12.2013. 13.15-14.45 Sławomir Czarnecki (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku). Poza dualizm – kultura w hybrydowym świecie (wykład). Sala A210/211.

18.12.2013. 13.15-14.45 Anna Maria Miler (Stowarzyszenie Arteria Gdańsk). Nowe media w edukacji kulturalnej, czyli narzędzie to za mało (wykład). Pracownia komputerowa S410.

stypendium_czerwona