logo
(Nowe)media, kultura i krytyczna edukacja


Nazywam się Grzegorz D. Stunża, jestem doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki i na co dzień pracuję jako adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Główny obszar moich zainteresowań to szeroko rozumiana edukacja medialna. Staram się łączyć pedagogiczne poszukiwania z kulturoznawczymi inspiracjami (spędziłem nawet semestr na studiach II stopnia z zakresu kulturoznawstwa), zajmować nie tylko teorią i prowadzeniem badań, ale także działaniami praktycznymi i aktywistycznymi. Od października 2016. jestem wice prezesem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Współpracowałem z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Centrum Cyfrowym, Fundacją 5 Medium, Muzeum Emigracji, Wydawnictwem Operon. Byłem ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w trzech komitetach sterujących programami z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej w latach 2013-2015). Od 2012. współpracuję z Fundacją Nowoczesna Polska przy różnych projektach z zakresu edukacji medialnej. W 2013 roku odbyłem trzymiesięczny staż w Centrum Cyfrowym w Warszawie (kwiecień – czerwiec 2013). Otrzymałem także półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kultury (lipiec – grudzień 2013). Zapoczątkowany wówczas projekt „KulturLab” kontynuuję dzięki przyznanemu mi przez MKiDN stypendium z animacji i edukacji kulturalnej na rok 2017. Współpracuję z Medialabem Gdańsk przy Instytucie Kultury Miejskiej, co zaowocowało projektami edukacyjnymi i badawczymi, a IKM jest partnerem „Edukatora Medialnego”.

gds1

Fot. Ana Matusewicz

Projekty, w których biorę udział (2017).

KulturLab – ­ nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody (2017) – projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu animacji i edukacji kulturalnej.

Olimpiada Cyfrowa (od 2016) –  jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Członek Komitetu Głównego olimpiady.

Cybernauci (od 2016)- projekt edukacyjny Fundacji Nowoczesna Polska. Członek zespołu ekspertów przygotowujących i opiniujących materiały edukacyjne oraz działania szkoleniowe, trener przyszłych trenerów i trenerek w zakresie bezpieczeństwa w sieci i edukacji medialnej podczas obozu szkoleniowego w sierpniu 2016.

 

Zrealizowane projekty badawcze:

Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa (2015). Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Koordynator projektu, badacz. Projekt realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych (2013). Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przy wsparciu Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Asystent koordynatora projektu, badacz. Projekt realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Prosumpcjonizm pop-przemysłów: analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej (2013). Fundacja Rozwoju Wiedzy Lokalnej. Badacz.
Projekt realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych (2012). Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Asystent koordynatora projektu, badacz.
Projekt realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja medialna”.

Cyfrowa przyszłość (2012). Fundacja Nowoczesna Polska. Pierwszy etap projektu zakończony raportem „Edukacja medialna i informacyjna w Polsce. Raport otwarcia”. Badacz.

 

Inne zrealizowane projekty:

Muzeum. Udostępnij! (2015-2016) – projekt edukacyjny Muzeum Emigracji w Gdyni. Prowadzenie szkoleń dla kadr świetlic zaangażowanych w projekt z zakresu edukacji informacyjnej, wsparcie eksperckie.

Pracownia Nowych Mediów (2015-2016) – projekt edukacyjny Medialabu Gdańsk przy Instytucie Kultury Miejskiej, realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncepcja (wspólnie z Kariną Rojek i Sławomirem Czarneckim), prowadzenie warsztatów, przygotowywanie materiałów edukacyjnych.

Sieć Kultury – prowadzenie warsztatu „Nowe technologie w edukacji kulturowej” w Gdańsku, Słupsku i Bytowie (czerwiec 2016).

Udział w komitecie sterującym programu „Edukacja medialna i informacyjna” 2015. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praca ekspercka przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

Bibliocamp 2015 – kolejna edycja projektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Konsultacja programu, redakcja publikacji dla bibliotekarzy z zakresu edukacji medialnej.

Wielki Turniej Edukacji Medialnej (WTEM)  (2015) – kształcenie kompetencji medialnych młodzieży. Członek kapituły konkursu organizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Akademia Nowych Mediów (2014-2015) – projekt edukacyjny Medialabu Gdańsk przy Instytucie Kultury Miejskiej, realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynator merytoryczny, prowadzący warsztaty, mentor, autor materiałów edukacyjnych (kursy internetowe).

Udział w komitecie sterującym programu „Edukacja medialna i informacyjna” 2014. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praca ekspercka przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

BiblioCamp 2014 – projekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzący warsztaty. Redaktor i współautor publikacji „Biblioteka – centrum edukacji medialnej”.

„Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych 2.0 i cyfrowych” – praca nad nową wersja katalogu. Podobnie jak przy pierwszej edycji („Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych”)odpowiadałem za merytoryczną zawartość części „Kreatywne korzystanie z mediów”.

Wielki Turniej Edukacji Medialnej (2014)- członek kapituły konkursu organizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Seminarium KulturLab, którego efektem była publikacja „Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania” oraz rozwój serwisu edukatormedialny.pl w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lipiec – grudzień 2013.

Medialab Gdańsk – pracownia edukacji i kultury (2013). Instytut Kultury Miejskiej. Współpomysłodawca koncepcji, prowadzenie warsztatów, przygotowywanie materiałów edukacyjnych.
Projekt realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bibliocamp 2013 (2013). Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Prowadzenie warsztatów, przygotowywanie materiałów edukacyjnych.
Projekt realizowany przy wsparciu grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cyfrowa przyszłość (2012-2014). Fundacja Nowoczesna Polska:
Przygotowywanie „Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych”. Ekspert.
Przygotowywanie scenariuszy zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych na bazie „Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych”. Ekspert.

Edulab – laboratorium lokalnych zastosowań mediów (2012). Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Pomysłodawca i prowadzący warsztaty.
Projekt realizowany przy wsparciu grantowym z programu „Akademia Orange” Fundacji Orange.

Obóz Kultury 2.0. Medialab Lublin (2011). Fundacja Ortus. Współtwórca i współprowadzący warsztat archiwizacji współczesności, w ramach którego zrealizowano projekt „Jeden dzień”. Prowadzący warsztaty.

 

Biorę/wziąłem udział:

2016

Szkolenie przyszłych trenerek i trenerów podczas obozu szkoleniowego projektu „Cybernauci” Fundacji Nowoczesna Polska w zakresie bezpieczeństwa w sieci i edukacji medialnej. Wilga, 11.-12.08.2016.

Prowadzenie warsztatów „Nowe technologie w edukacji kulturowej” w ramach projektu „Sieć Kultury” w Gdańsku, Słupsku i Bytowie. Czerwiec 2016.

Przygotowanie kursu internetowego „Pokolenie Z – czy potrafisz rozmawiać ze swoim uczniem” dla wydawnictwa edukacyjnego Operon. Kurs trwał od marca do czerwca 2016.

Prowadzenie sesji „Cyfrowe Pomorze – jakich kompetencji potrzebujemy?” podczas IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. 23.04.2016. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Dostępny jest zapis dyskusji.

Prowadzenie warsztatów z podopiecznymi gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych w ramach projektu „Muzeum. Udostępnij!” prowadzonego przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Pierwsze spotkania z dwoma z pięciu grup odbyły się 22.03.2016.

Prowadzenie debaty „XYZ… (Nie)bój się bloga czyli social media ponadpokoleniowe” zorganizowanej w ramach Social Media Show i przygotowanej przez Inkubator Przedsiębiorczości Starter w partnerstwie z Instytutem Kultury Miejskiej. Spotkanie odbyło się 15.03.2016. w siedzibie Startera.

Wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Temat wystąpienia „Generacja Z. Sieciowe przestrzenie nastolatków a kompetencje cyfrowe”. 03.-05.03.2016., Kraków.

Spotkanie ekspertów projektu „Cybernauci”. 25.02.2016. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.

Wystąpienie podczas konferencji „Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka” organizowanej przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Temat wystąpienia „Blogi kulturalne i instytucje kultury. Budowanie kultury uczestnictwa”. 19.-20.02.2016., Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

2015

Wystąpienie podczas konferencji „Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku”. Tytuł referatu „2.0 czy 0? Polskie blogi kulturalne”. 26.-27.11.2015. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Udział w spotkaniu założycielskim Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej (KEMiC). Warszawa, 06.03.2015. Państwo Miasto.

 

2014

Prowadzenie warsztatu „Blogujemy@mapujemy. Narracje i bazy danych” (wspólnie z dr Martą Kosińską) w ramach Forum nauczycieli i filmowców przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! 4.-5.12.2014. Poznań, Centrum Kultury „Zamek”.

Udział w charakterze komentatora (na zaproszenie IBE) w panelu naukowym podsumowującym badanie „Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013”. Warszawa, 18.11.2014. Instytut Badań Edukacyjnych.

Prowadzenie warsztatu „Rodzice w biblio-sieci” (wspólnie z Anną Miler) skierowanego do rodziców na temat bezpieczeństwa w sieci. Warsztat odbył się 18.11.2014. w ramach BiblioCampu 2014 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

Praca w zespole przygotowującym dokument z postulatami po Kongresie Edukacji Medialnej „Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy w społeczeństwach wiedzy”.

Wystąpienie podczas Kongresu Edukacji Medialnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Temat wystąpienia „Konwergencja, rozproszenie, edupunk. Edukacja (medialna) przyszłości”. Przewodniczenie sekcji „Edukacja medialna a kompetencje medialne różnych grup społecznych”. 25.-26.09.2014., Kraków.

Prowadzenie warsztatu „Biblioteka – centrum edukacji medialnej” w ramach BiblioCampu 2014. 22.09.2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Metropolitalne Forum Kultury. Prowadzenie panelu „Tradycje edukacji kulturalnej: edukacja medialna”. 18.09.2014. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji. Udział w warsztatach i debatach. 07.-09.07.2014. Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

Big Book Festival. Udział w roli prelegenta w panelu dyskusyjnym „Cyberpunk”. 15.06.2014. Warszawa.

Wygłoszenie wykładu: „Nowe media a kultura uczestnictwa. „Gimbaza” przyszłości a kreatywność. 09.06.2014. Sala Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizator: Fundacja 5Medium.

Prowadzenie warsztatu „(Nie)bój się bloga” dla nauczycieli i animatorów kultury. 05.06.2014. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Wystąpienie  i udział w panelu dyskusyjnym na forum naukowym „Cyfrowa kultura: nowe umiejętności i nowe wyzwania” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Uniwersytet Łódzki. Temat wystąpienia: „Obywatel w sieci. Kreatywność, kultura, edukacja”. 26.05.2014. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

„Dzieci w biblio-sieci” – warsztat dla uczniów szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa w sieci, zrealizowany w ramach BiblioCampu 2014. Prowadzenie wspólnie z Anną Miler. 12-13.05.2014. Gdańsk, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, filia nr 62.

Eksperckie wprowadzenie do filmu „Alfabet” podczas prapremiery w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. 29.04.2014.

Wystąpienie na konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii” zorganizowanej przez Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Cyfrowe. Temat wystąpienia „Dzieci sieci. Kompetencje komunikacyjne (naj)młod(sz)ych”. 01.04.2014. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Ekspert z zakresu edukacji medialnej w projekcie „Wizualny eksperyment muzealny” współfinansowanym w ramach programu „Akademia Orange”. Podczas dwugodzinnego spotkania z uczestniczkami i uczestnikami, odpowiadałem na pytania na temat edukacji. 29.03.2014. Centrum Sztuki MS2 w Łodzi.

Udział w konsultacjach społecznych „Cyfrowa edukacja” zorganizowanych przez Fundację Innowacyjna Edukacja w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. 25.03.2014.

Udział w konferencji „Edukacja ku przyszłości”. Uczestnictwo w dyskusji panelowej „Edukacja ku przyszłości – Jak wspierać uczniów łącząc szkolnąi pozaszkolną przestrzeń edukacyjną” oraz wystąpienia: „Mobilna edukacja – rewolucja w uczeniu się?” i „Prawo w sieci. Prawo autorskie i edukacja”. 22.03.2014. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Udział w międzynarodowym warsztacie „Open Policy Works!”, prowadzonym przez Nicole Allen – Director of Open Education in SPARC, w Centrum Cyfrowym. 19.03.2014. Warszawa.

Przygotowanie i wydanie publikacji „Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania”. Stunża G. D. (red.), Gdańsk: edukatormedialny.pl i Instytut Kultury Miejskiej. Marzec 2014.

Udział w komitecie sterującym programu „Edukacja medialna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praca ekspercka przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Grudzień 2013 – styczeń 2014.

Wystąpienie na temat domeny publicznej podczas Dnia Domeny Publicznej w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. 17.01.2014.

 

2013

Redakcja i współautorstwo materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach projektu Medialab – pracownia edukacji i kultury przy IKM Gdańsk (grudzień 2013):
(Nie)bój się bloga – jak wykorzystać blog w edukacji,
Twoje prawa w sieci. Gra edukacyjna.

Współautorstwo raportów badawczych (grudzień 2013):
Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych.
Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej.

Współprowadzący warsztaty „Terytoria Edukacji Medialnej Katalog 2.0” organizowane przez Fundację Nowoczesna Polska i Narodowy Instytut Audiowizualny. Warszawa 06.12.2013 NInA.

Szkolenie gimnazjalistów na temat edukacyjnego wykorzystania blogów (wspólnie z Anną Miler). Medialab – pracownia edukacji i kultury. 03.12.2013.

Szkolenie gimnazjalistów na temat praw i bezpieczeństwa w sieci. Testowanie gry edukacyjnej (wspólnie z Anną Miler).  Medialab – pracownia edukacji i kultury. 26.11.2013.

Prowadzenie cyklu spotkań w ramach seminarium KulturLab – listopad-grudzień 2013.

Przygotowanie ramowego programu specjalności „Edukacja medialna i rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych” w ramach Akademii Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji. Prowadzenie warsztatów ALICE 29-30.11.2013.

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach Grantu Pomorskiego Kuratora Oświaty  – Nauczanie skuteczne, ciekawe i twórcze. Koordynacja: Ewa Tuz.
Tematy:
– sieć – nowe możliwości edukacji formalnej i nieformalnej,
– e-nauczyciel, e-uczeń. Rola nowoczesnych form i środków dydaktycznych w praktyce szkolnej.
– E-nauczyciel, e-uczeń. Interaktywne ćwiczenia angażujące uczniów do pracy , tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych.
Gdańsk 21.09.2013. – Centrum Edukacji Nauczycieli,
Bytów 28.09.2013. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Pruszcz Gdański 26.10.2013. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Rusocin 16.11.2013. – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego.

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach pilotażowego programu Fundacji Nowoczesna Polska z wykorzystaniem materiałów z serwisu edukacjamedialna.edu.pl  11-12.09.2013. Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

VIII Zjazd Pedagogiczny: Różnice – edukacja – inkluzja. Prowadzenie sekcji „Edukacja i media”. 20.09.2013. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Obóz kultury 2.0 Medialab Opole. Udzial w „Zlocie medialabowym”. Wystąpienie: Medialab – hub edukacyjny? 04.09.2013. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Organizator: Fundacja Ortus.

Medialab Gdańsk – pracownia edukacji i kultury. Prowadzenie (wspólnie z Agnieszką Bilską) seminarium/warsztatu „Twoje prawa w sieci”. Przygotowywanie w interdyscyplinarnym zespole gry na temat bezpieczeństwa i praw w sieci. 29.-30.2013. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Staż w Centrum Cyfrowym w Warszawie. Kwiecień – czerwiec 2013.

Konferencja Inspir@cje 2013 – jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą? Udział w dyskusji panelowej „O rozumieniu mediów, posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi i komunikowaniu w sieci”. 21.-22.06.2013. Warszawa. Organizator: serwis edunews.pl

Medialab Gdańsk – pracownia edukacji i kultury. Prowadzenie (wspólnie z Piotrem Peszko) seminarium/warsztatu na temat korzystania z blogów w edukacji. 15.-16.06.2013. Organizator: Instytut Kultury Miejskiej, miejsce: Uniwersytet Gdański, Pracownia Edukacji Medialnej.

Wizyta studyjna w Barcelonie w ramach projektu „Spółdzielnia wiedza” Centrum Cyfrowego:
– Wizyta w Universitat Oberta de Catalunya. Spotkanie z dr. Julia Mingullion Alfonso, który przedstawił funkcjonowanie otwartego uniwersytetu. 07.06.2013.
– Co-open knowledge workshop. Warsztat prowadzony przez grupę Platoniq
5-6.06.2013. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
– Wizyta w Creative Commons Hiszpania i Uniwersytecie Barcelońskim. Spotkanie z Ignasi Labastida, liderem CC Espana i szefem Biura Upowszechniania Wiedzy Uniwersytetu Barcelońskiego. 04.06.2013. Barcelona.

Centrum Cyfrowe. Specjalistyczne szkolenie z prawa autorskiego dla stażystów i stażystek CC. 20.05.2013. Centrum Cyfrowe, Warszawa.

BiblioCamp 2013. Prowadzenie wraz z Anną Miler warsztatu na temat bezpieczeństwa w sieci dla dzieci ze szkół podstawowych. 18.05.2013. Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku.

Szkolenie z prawa autorskiego i otwartości zasobów dla NGO. 14-15.05.2013. Wsparcie prowadzącego warsztat Kamila Śliwowskiego. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

BiblioCamp 2013. Prowadzenie warsztatu „Legalnie i twórczo” na temat prawa autorskiego. 09.05.2013. Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku.

THATCamp Polska. Drugie spotkanie „cyfrowych humanistów”. 23-24.04.2013. Ośrodek Brama Grodzka/ Teatr NN. Lublin. Udział z wystąpieniem: Dzieci sieci – interdyscyplinarne projekty badawcze z wykorzystaniem sieciowych narzędzi.

Konferencja „Wymiary wiedzy w nowych technologiach”. 18-19.04.2013. Centrum Cyfrowe. Warszawa. Udział z referatem: Konwergencja celów. (Nowe) media a (nowe) modele edukacyjne.

Reforma prawa autorskiego dla edukacji. Seminarium eksperckie. 15.04.2013. Centrum Cyfrowe. Warszawa.

Startup Sprint Edukacja. 22-24.03.2013. AIP Business Link Poznań. Mentor i członek jury.

KaWa 4. Instytut Kultury Miejskiej. 29.01.2013. Wystąpienie: Licencje Creative Commons w praktyce kulturalnej.

Udział w komitecie sterującym programu „Edukacja kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praca ekspercka przy ocenie wniosków o dofinansowanie z zakresu edukacji medialnej. Grudzień 2012 – styczeń 2013.

 

2012

Medialab Meeting. Fundacja Ortus, Centrum Cyfrowe. 08.12.2012. Wystąpienie „Medialab. Rozwijanie edukacyjnego potencjału uczestnictwa w kulturze”.

Masterclass Digitalizacja. Fundacja Ortus, Centrum Cyfrowe. 27-28.11.2012. Udział w warsztatach dla zaproszonych ekspertów.

ThatCamp Polska. Ośrodek Brama Grodzka/ Teatr NN. 24-25.10.2012. Pierwsze spotkanie „cyfrowych humanistów”.

LublinLab. Ośrodek Brama Grodzka/ Teatr NN. 12-15 kwietnia 2012. Udział w pracach zespołu projektującego grę edukacyjną.

Edulab – laboratorium lokalnych zastosowań mediów. Projekt realizowany przy IKM Gdańsk przy wsparciu grantowym Fundacji Orange w programie Akademia Orange. Przygotowanie koncepcji, prowadzenie warsztatów dla dzieci oraz dla nauczycieli i animatorów kultury, udział w seminarium eksperckim, redakcja publikacji „Laboratoria mediów”. Marzec – czerwiec 2012, Gdańsk.

v.0.1